Sitemap

හදිසි ආපදා තත්ත්වයන් හිදී ළමුන් හා කාන්තාවන් සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය / භාණ්ඩ ලේඛණය

post date : 2017-06-14 22:44:36 type : ඉස්මතු

හදිසි ආපදා තත්ත්වයන් හිදී ළමුන් හා කාන්තාවන් සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය / භාණ්ඩ  ලේඛණය

අංකය

භාණ්ඩය /ද්‍රව්‍ය

සේවා

 

01

 ළදරුවන් සහා  වයස අවුරුදු 01ට අඩු

 

ළදරු කිරිපිටි, පිරිසිදු පානීය ජලය,

 ළමා පැනඩෝල්, ග්‍රයිප්වෝටර්, උණ කටු, නැපි,පැම්පර්ස්, කොට්ෂීට්, බ්ලැන්කට්, නැප්කින්, කොට්ට උර, ළදරු තුවා, පැනල් රෙදි,  රබර් ෂීට්, බේබි ක්‍රීම්, පවුඩර්,  බේබි සබන්, ඕඩිකොලොන්, කුඩා ඇදුම්, බෙට්ෂීට්, කුඩා මේස් සහ තොප්පි, පැම්පර්ස්, නාවන කෝප්ප, ලොකු බේසම්, ප්ලාස්ටික් බාල්දි, ළඳරු උපකරණ තම්බා ගැනීම සඳහා භාජන, කුඩා ප්ලාස්ටික් බෝතල්, හැඳි, කිරි බෝතල්, සූප්පු, උණු වතුර බෝතල්,

 

කොමඩ් (පොඩි), බෝතල් මදින බුරුසු, ළදරු තොටිලි, බේබි රැක්, මැකින් ටොෂ්, කුඩා මෙට්ට, කෑම බහාලන ප්ලාස්ටික් භාජන,  මඳුරුදැල්, ළදරු කොට්, රෙදි වේලන රාක්ක

 රෙදි සෝදන කුඩු, , විෂබීජ නාශක,

 

 (ආහාර හා ඖෂධ වර්ග ලබා දීම හැකි සෑම විටම වෛද්‍යවරුන්ගේ නිර්දේශ කර ඇති ආකාරය පදනම්ව)

 

ප්‍රථමාධාර සේවා සෞඛ්‍ය

 

 

 

 

02

කුඩා ළමුන් සහා /මුල් ළමාවිය දරුවන් සහා (අවුරුදු 01 – 05 දක්වා)

 

 

පානීය ජලය, කිරිපිටි, ළදරු බිස්කට්, උණු වතුර බෝතල්,

 ළමා ඇඳුම්, කලිසම්,ගවුම්,ටීෂර්ට්, යට ඇඳුම්,  ඇඳුම් වර්ග, පොරවන රෙදි, බෙට්ෂීට්, තුවා, පැම්පර්ස්

කුඩා සෙරෙප්පු, සබන්, දත් බුරුසු, පනා, කෑම පෙට්ටි,

පෙර පාසල් උපකරණ, පොත්, පාසල් බෑග්, කුඩා කතාන්දර පොත්, සෙල්ලම් භාණ්ඩ

 මඳුරු දැල්,පිරිසිදු කිරීමේ ද්‍රව්‍ය

 

ප්‍රථමාධාර සේවා සෞඛ්‍ය

03

පාසැල් යන වියේ දරුවන් (පොදු) අවුරුදු 05 සිට 18 දක්වා

 

පානීය ජලය, ආහාර,වියළි ආහාර, බිස්කට් වර්ග, වතුර බෝතල්,

පාසල් උපකරණ, ක්‍රියාරකම් පොත්, පෙළපොත්, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

ඇඳුම්, සෙරෙප්පු, මෙට්ට, කොට්ට, දත් බෙහෙත්, බුරුසු, සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය, මඳුරු දඟර

 

ප්‍රථමාධාර සේවා, මනෝ උපදේශනය, සෞඛ්‍ය සහන

 

 

04

පාසල් යන වියේ  ගැහැනු දරුවන්  (අවුරුදු 05 සිට 18 දක්වා)

 

පානීය ජලය, පාසල් යාමට අවශ්‍ය උපකරණ,

ඇඳුම් (යට ඇදුම් ද සහිතව)

පාවහන්, සනීපාරක්ෂක තුවා, සබන්, දත් බෙහෙත්, දත් බුරුසු, බෙහෙත්

 

ප්‍රථමාධාර සේවා, මනෝ උපදේශනය, සෞඛ්‍ය සහන, වෙනම ඇඳුම් මාරු කිරීමේ පහසුකම් (කාන්තාවන්ට)

05

කාන්තාවන්

පානිය ජලය, ආහාර, ක්ෂණික පිසූ ආහාර, පහසුවෙන් සකස්කරගත හැකි පාන වර්ග, 

කාන්තා ඇඳුම්, (යට ඇදුම් ද සහිතව), බෙඩ් ෂීට්, පොරෝනා රෙදි වර්ග , සබන්, කාන්තා ඇඳුම්, බ්ලැන්කට්, සීත කබා, තුවා, චීත්ත, කොට්ට උර, සනීපාරක්ෂක තුවා, රබර් සෙරෙප්පු,පනා, පවුඩර්,

කොට්ට, පිගන්,උණු වතුර බෝතල්, ජල බෝතල්, ජෝගු, කෝප්ප

විදුලි පන්දම්, ලන්තෑරුම්, , පැදුරු, කිළුටු ඇඳුම් කූඩ, බාල්දි, බේසන්, සබන්, දන්තාලේප, දත් බුරුසු, රෙදි වේලන මෙවලම්,

 

අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ හා කාමර පිරිසිදු කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ, කොසු, ඉදල්, වැසිකිළි පිරිසිදු කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ,

බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය (සිද්ධාලේප, සමහන්, වේදනා නාශක පෙති හා ජීවනී), විෂබීජ නාශක ද්‍රව්‍ය, (ඩෙටෝල්, විම්, හාපික්)

 

ප්‍රථමාධාර සේවාවන්,

හදිසි ආපදා තත්ත්වයන්හිදී සහ ඊට පසු අවස්ථාවන්හීදී ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, උපදේශන

06

 

ගැබිණි කාන්තාවන්

පානීය ජලය, පෝෂ්‍යදායී ආහාර, බිස්කට් වර්ග, කිරිපිටි,

සැහැල්ලු ඇදුම්, චිත්ත, බෙඩ් ෂීට්, තුවා, බෙඩ් ජැකට්, බ්ලැන්කට්,

ඇද ඇතිරිලි

 

සබන්, රබර් සෙරෙප්පු, ප්ලාස්ටික් බාල්දි

බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය

වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර, හදිසි ආපදා තත්ත්වයන්හිදී සහ ඊට පසු අවස්ථාවන්හිදී ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, උපදේශන වැඩසටහන්, සායන පහසුකම්

 

07

කිරිදෙන මව්වරුන්

 

 

පානීය ජලය, ආවරණය වූ පෝෂණීය ආහාර, බිස්කට් වර්ග, කිරිපිටි

ඇදුම්, පිරිසිදු චීත්ත, බෙඩ් ජැකට්, සනීපාරක්ෂක තුවා

 

සබන්,තුවා, සනීපාරක්ෂක තුවා, රබර් සෙරෙප්පු, විෂ බීජ නාශක

 

 

ආවරණය වූ කිරි දීමට සුදුසු ස්ථානයක්

08

වයස්ගත පුද්ගලයන් හා විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති ළමුන් සහ කාන්තාවන්

 

පානීය ජලය, කිරිපිටි,  කෙටි ආහාර, කෝපි කුඩු

ඇදුම්, සබන්, බෙඩ් ෂීට් , තුවා, දත් බෙහෙත්, බුරුසු, , අකුලන මෙට්ට, කිරි බෝතල්

ආගම අනුව ඇදහීමේ පහසුකම්, ආගමික පොත්,

වැසිකිලි පහසුකම් සහිත රෝද පුටු, ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය පහසුකම්, බෙහෙත් වර්ග, පැනඩෝල්, බාම් වර්ග, තෙල්

සැරයටි,මැකින්  ටොෂ්, සෙරෙප්පු

විෂ බීජ නාශක දියර වර්ග

 

ප්‍රථමාධාර සේවා, සායන පහසුකම්, උපදේශන සේවා

 

 

09

පොදුවේ සියළු දෙනාටම අවශ්‍ය සේවාවන්

 

වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය හා ඒවා තබා ගැනීමට අවශ්‍ය උපකරණ

අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේදී ඊට අවශ්‍ය පහසුකම්, උදලු, කොසු,ඉදල්, බාල්දි වැනි උපකරණ

මැසි මඳුරුවන්ට ඉසින දියර වර්ග

ඇදුම් මාරු කිරීමට විශේෂ ස්ථාන

 ලිප්  හා මුළුතැන්ගෙයි අවශ්‍ය උපකරණ,

ප්‍රථමාධාර කට්ටල, ඔරලෝසු, සෙරෙප්පු , ජල ටැංකි, ටීවී, රේඩියෝ, පොදු දුරකථන පහසුකම්, විදුලිය,

හිස ගල්වන තෙල් වර්ග

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය සේවා, පවුල් සැලසුම්, ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍යමය ප්‍රතිකාර, උපදේශන

සෞඛ්‍ය පුරුදු පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම්, නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම,

 ආගමික සේවා, කඳවුරු කමිටු පිහිටුවීම

 

 

 

 

 

 

 

 

හදිසි ආපදා තත්ත්වයන් හිදී ළමුන් හා කාන්තාවන් සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය / භාණ්ඩ ලේඛණය