Sitemap

චක්‍රීය ණය වැඩසටහන

කාන්තා කාර්යාංශය මගින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් චක්‍රීය ණය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන උපදෙස් මාලාව-IV

චක්‍රීය ණය වැඩසටහන