කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය මූලප්‍රවාහකරණ වැඩසටහන් ස්ථාපිත කිරීම

පුරුෂයින්ට මෙන්ම ස්ත්‍රීන්ට ද සමානාත්මතාවයකින් හා සම සාධාරණත්වයකින් යුතුව කටයුතු කිරීමට ඉඩ ප්‍රස්ථා සලසා දීමත්, තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු ඉටු කර ගැනීම හා රාජ්‍යා ආයතන තුළ ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් ව සිදු වන හිංසනයන් අවම කිරීමත් යන අරමුණු පෙරදැරිව අප අමාත්‍යාංශය විසින් 2016.11.15 දිනෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය සඳහා අංක 16/2522/740/013 හා 2016.12.06 දිනැති ව අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇත. තවද, 2018 වර්ෂයේ සිට මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව ද මීට සමගාමීව ස්ත්‍රී පුරුෂ සමජභාවීය අයවැයකරණය රාජ්‍ය ආයතන තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා, විටින් විට සියලුම අමාත්‍යාංශ හා පළාත් සභා වෙත යොමු කරන ලද චක්‍රලේඛන හරහා අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම හා දායකත්වය සපයන ලද බැවින්, මේ වන විට සියලු රාජ්‍ය ආයතන මෙම වැඩසටහන කෙරෙහි වැඩි නැඹුරුතාවයක් දක්වමින් සිටි. එබැවින්, මෙම වැඩසටහන තව දුරටත් රාජ්යව යාන්ත්රිණය වෙත සමීප කරවීම උදෙසා අප අමාත්යාං ශය හා USAID ආයතනයේ SDGAP ව්‍යාපෘතියේ තාක්ෂණික දායකත්වයෙන් “ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය මූලප්‍රවාහකරණය සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය අයවැයකරණය පිළිබඳ අත්පොත ” යන මැයෙන් වූ අත් පොතක් මුද්‍රණය කිරීමට ද කටයුතු කරන ලදි. ඉදිරියේ දී මෙම අත්පොත අනිකුත් අමාත්‍යාංශ, පළාත් සභා, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන සමූහයක් වෙත ලබා දීමට නියමිත වන අතර, එසේ ලබා දීමේ දී මෙම අත්පොතෙහි අඩංගු කරුණු සම්බන්ධයෙන් මූලික දැනුවත් කිරීමක් ද, ඊට සමගාමීව සිදු කිරීමට ද අපේක්ෂා කෙරේ. එබැවින්, මෙම කර්තව්‍යය ඉටු කරලීම වෙනුවෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් මනාව පුහුණු කරන ලද, නිපුණත්වයකින් පිරිපුන් සම්පත්ධාරී කණ්ඩායමක් අමාත්‍යාංශය තුළ නිර්මාණය කර ගැනීම ඉතා වැදගත් හා ප්‍රයෝජනවත් බව අප විසින් හඳුනාගෙන ඇත. එමෙන්ම, නුදුරේදී ම මෙම අත්පොත ට අදාළ කරුණු ඇතුළත් වූ පාඨමාලාවක් සකස් කොට “ රාජ්‍ය e ඉගෙනුම් පද්ධතිය ” (Government e Learning Platform) වෙත මුදා හැරීම මඟින් මෙම වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන හා දැනුම සොයනු ලබන රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා මහඟු අවස්ථාවක් උදා කර දීමට ද අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කෙරේ. එම පාඨමාලාව තවදුරටත් පහසුකරණය කිරීම ඇතුළු ව ඉදිරියේ දී e තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් පුහුණු සැසි පවත්වන්නේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳ ව මාර්ගෝපදේශයන් ද සම්පත්ධාරී කණ්ඩායම වෙත ලබා දීමට අදහස් කර ඇත. ඒ අනුව, උක්ත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස, අමාත්‍යාංශය යටතේ සේවය කරනු ලබන තෝරා ගත් නිලධාරීන් 30 දෙනෙකු වෙනුවෙන්, 2020 ජුලි මස 7 – 10 දින දක්වා, පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ සිව්දින පුහුණු වැඩමුළුවක් පෙ. ව. 9.00 සිට 4.00 දක්වා පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු සංවිධානය කොට ඇත. මේ සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික දායකත්වය USAID - SDGA ව්‍යාපෘතිය මඟින් සපයනු ලැබේ. මෙම සම්පත්දායක කණ්ඩායම දැනටමත් අමාත්‍යාංශය මඟින් ස්ථාපිත කර ඇති අමාත්‍යාංශ පුහුණු සංචිතය නියෝජනය කරන වනිතා සංවර්ධන නිලධාරීන්, උපදේශන නිලධාරීන් ඇතුළුව, අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන අංශය, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය හා ජාතික කාන්තා කමිටුව යන ආයතන ත්‍රිත්වය නියෝජනය වන පරිදි නිලධාරීන් 30 දෙනෙකුගෙන් යුක්ත කණ්ඩායමක් විය යුතු බවට තීරණය වී ඇත.

Posted in Highlights, Ministry News on Jun 29, 2020