කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

 • මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය 2018

  Posted in Highlights, Ministry News on Apr 03, 2019

  මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය - 2018

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන ගරු අමාත්‍යතුමිය විසින් මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය - 2018 යන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මගින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත. කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ, ළමා ලේකම් කාර්යාලය මගින් සකස් කරන ලද, මෙම ජාතික ප්‍රතිපත්තිය පාදක කරගනිමින් මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ පනතක් කෙටුම්පත් කිරීමටත්, මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ පස් අව

 • Calling Application for Annual Transfers of the Counselling Officers of the Ministry of Women and Child Affairs and Dry Zone Development 2020

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 28, 2019

  Calling Application for Annual Transfers of the Counselling Officers of the Ministry of Women and Child Affairs and Dry Zone Development – 2020

  Click Here for more details

 • 2019- ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 08, 2019

  2019- ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය මෙවර අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගණයේදී ගරු ඇමතිතුමියගේ ආරාධනයෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමිය ඇතුළු මැති ඇමති වරුන්ගේ සහ දෙස් විදෙස් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයන්ගේ හා කාන්තාවන් රැසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විය

 • ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින පා ගමන 2019

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 01, 2019

  ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින පා ගමන 2019/03/01 දින විහාර මහා දේවි උද්යානයේ දී කාන්තා හා ළමා කටයුතු හා වියළි කලාපීය සංවර්ධන අමාත්‍ය ‍‍ගරු. චන්ද්‍රාණි බණ්ඩාර මැතිතුමියගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණ.

 • outstanding performance award 2019

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 14, 2019

  Outstanding Performance Award 2019

  Mental Health and Psychosocial Support ( MHPSS)

  For Details and and Application Click Here

 • ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින ජාතික උත්සවය - ලේකම්තුමියගේ පණිවුඩය - 2019

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 14, 2019

  ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින ජාතික උත්සවය
  ලේකම්තුමියගේ පණිවුඩය

  රටක ජාතික සමාජ ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ දී කාන්තාවන්ගෙන් ලැබෙන දායකත්වය අතිවිශාලය. එනිසාම අප ජාතියක් වශයෙන් තිරසාර සංවර්ධනයක් කරා යොමුවීමට නම් ඇය පෙරටුගාමී හා ගාමක බලවේගයක් වීම අත්‍යාවශ්‍යය. දැනුම, කුසලතාවයන් හා යහපත් ආකල්පයන්ගෙන් හෙබි වඩා කාර්යාක්ෂම හා ක්‍රියාශීලී කාන්තා පරපුරක් සිටින්නේ නම් එය රටට අගනා සම්පතකි. ඒ පිළිබඳව සමාජයේ දැනුවත්භාවය හා සංවේදීතාවය වැඩි දියුණු කරමින් ඉදිරි අනාගතයට උචිත වන පරිදි ඔවුන්ට අවස්ථා සලසා දීම අපගේ ප්‍රධානම වගකීමකි.

  ඊට ප්‍රවේශයක් වශයෙන් “සුහුරු කතක් - සොඳුරු ලොවක්” යන තේමාවෙන් මෙවර ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි

 • “හෙට දින දිනන දරුවෝ”දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

  Posted in Highlights, Ministry News on Jan 28, 2019

  “හෙට දින දිනන දරුවෝ”දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

  මානව සම්පත ආශ්‍රිතව පවත්නා ගැට‍ළු අවම කර ශ්‍රී ලංකාව ලොව බබළන රාජ්‍යයක් බවට පත් කිරීමේ මූලික වගකීම වර්තමාන ළමා පරපුරට පවත්නා අභියෝගයකි. නමුත් දිනෙන් දින සිදු වන තාක්ෂණික දියුණුවත් සමඟ සංකීර්ණ බවට පත් වී ඇති දරුවන්ගේ ජීවන රටාවන් හා බැඳී තිබෙන විවිධ ගැටළු වන පවුල් ආරවුල්, මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා ඇබ්බැහි වීම, ළමා කායික හා මානසික හිංසන, ළමා අපයෝජන හා නොසළකා හැරීම් වැනි දෑ හේතුවෙන් වඩා යහපත් හා ගුණාත්මක පෞරුෂයන්ගෙන් යුත් පුරවැසියන් ලෙස සමාජයට එක් වීම වර්තමාන ළමා පරපුරට විශාල ලෙස ගැටළුකාරී වී තිබේ. එබැවින් මෙම තත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් සිදු කරන